Leta i den här bloggen

2010-04-27

tre bra artiklar om virtualisering.

Duncan Epping skriver en del bra artiklar om VMware. Här kommer tre exempel som rekommenderas:
Cool new HA feature coming up to prevent a split brain situation! Det är en disskussion kring att när man använder VMware HA så blir det ibland split brain. Artikeln tar upp vad detta innebär och hur det hanteras i ESX 4.0.

What’s the point of setting “–IOPS=1″ ? Här rekommenderas även kommentarerna till artikeln.

Aligning your VMs virtual hard disks. Alla som inte gör detta förtänar att få sina datorer hemsökta av myror. Detta är inget nytt ämne, men jag träffar fortfarande folk som jobbar med virtualisering som inte tycker att detta är ett problem. Den svagaste punkten i en virualiseringslösning är oftast disk I/O. Här har vi en sak som i bästa fall kan halvera disk I/O. Varför inte göra det då? Det är ju inte direkt svårt....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...