Leta i den här bloggen

2010-05-17

Sharepoint 2010, utbildningsvideos.

Sharepoint 2010, lösningen till alla problem vi har inom IT... Kanske inte, men att det är en rätt bra grej, det kan vi väl komma överens om ändå. :)

Om man inte hunnit bestämma sig hur bra man tycker Sharepoint 2010 är så kan man ju alltid kika igenom dessa gratis utbildnings filmerna (det är ganska många timmar med kunskap i dessa, det går även att välja ut vilka avsnitt man vill se):

Getting Started with SharePoint Server 2010 for IT Pros

http://technet.microsoft.com/hi-in/sharepoint/ee518660(en-us).aspx
Denna består av 11 delar:
1 What Can SharePoint 2010 Do for Me?
2 How SharePoint 2010 Works
3 Simple Install for Testing
4 Search
5 Backups
6 Creating Your First Web Application, Site Collection and Web
7 Getting Started with Security
8 Windows PowerShell for SharePoint 2010 Administrators
9 Tools to Optimize Performance of SharePoint 2010
10 Introduction to Upgrade
11 Service Applications and Topologies


SharePoint Server 2010 Advanced IT Professional Training
http://technet.microsoft.com/en-gb/sharepoint/ff420396.aspx
1 Core Architecture of SharePoint 2010
2 Security in SharePoint 2010
3 IT Pro Management in SharePoint 2010
4 Upgrading to SharePoint 2010
5 Enterprise Search in SharePoint 2010
6 Content Management in SharePoint 2010
7 Composite Solutions in SharePoint 2010
8 Communities in SharePoint 2010
9 Business Intelligence in SharePoint 2010


Get Started Developing on SharePoint 2010
http://msdn.microsoft.com/hi-in/sharepoint/ee513147(en-us).aspx
1 Getting Started: Building Web Parts in SharePoint 2010

2 What Developers Need to Know About SharePoint 2010
3 Building Blocks for Web Part Development in SharePoint 2010
4 Accessing SharePoint 2010 Data and Objects with Server-Side APIs
5 Accessing SharePoint 2010 Data and Objects with Client-Side APIs
6 Accessing External Data with Business Connectivity Services in SharePoint 2010
7 Developing Business Processes with SharePoint 2010 Workflows
8 Creating Silverlight User Interfaces for SharePoint 2010 Solutions
9 Sandboxed Solutions for Web Parts in SharePoint 2010
10 Creating Dialog Boxes and Ribbon Controls for SharePoint 2010


SharePoint 2010 Advanced Developer Training
http://msdn.microsoft.com/hi-in/sharepoint/ff420377(en-us).aspx
1 Developer Roadmap and Tools

2 Core Development
3 User Interfaces and Lists
4 Data Access in Technologies
5 Composite Solutions
6 Enterprise Content Management
7 Enterprise Search
8 Business Intelligence
9 Communities
10 Development Life Cycle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...