Leta i den här bloggen

2010-05-10

Skillnaderna i DFS mellan Windows Server Standard edition och Enterprise edition

Vanlig fråga... :)

Ganska enkelt svar:
- DFS Replikering - Med Enterprise edition får man möjligheten att använda "cross-file RDC". Detta är en funktion för att använda en heuristisk metod för att hitta liknande data i existerande filer på en "downstream" server och sedan använda denna information för att skapa en ny fil lokalt utan att behöva skicka hela filen över näverket från en "upstream" server. se även denna artikel: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773238(WS.10).aspx#BKMK_cross_fileRDC_editions
Minst en av servarna i replikeringen måste köra Enterprise Editon (Observer att inte ALLA måste göra det, bara minst en.)

- DFS Namespace - En Standard Edtion kan bara ha en standalone namespace. Dock kan man ha flera domänbaserade namespace på samma server (om man har Windows 2003 SP2 eller senare). det finns bra info punktform här: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753448.aspx

- Före Windows server 2003 SP2 fanns det en tredje sak. (gäller alltså Windows server 2000 med SP4, 2003 utan SP och 2003 med SP1). Då när det gällde Standard Edition så kunde man bara ha ett DFS root namespace. Detta oavsett om det var domänbaserat eller standalone. Dock är dessa inte aktuella längre (eftersom att Win2000 snart är end of life och supporten på 2003 útan SP2 är slut.... Dessutom är det i princip hål i huvet att inte ha 2003 R2 med SP2 eller högre om man skall köra DFS eftersom att det bara dräller av features och buggfixar :))

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...