Leta i den här bloggen

2011-08-30

XenClient 2.0 är släppt. Världens coolaste produkt, eller en halvmiss??

Varför vill vi ha en hypervisor på användarnas datorer??
tja, exempelvis:
 • Vi kan se till att alltid ha uppdaterade backupper på all data på användarens dator
 • När hårdvaran skall bytas ut kan vi på minutrar flytta över hela den virtuella miljön till den nya hårdvaran.
 • Vi får med andra ord samma fördelar som med servervirtualisering...
 • I en miljö där användarna behöver mer än en dator. Exempelvis systemutvecklare, testare, supportpersonal eller av säkerhetsskäl där vissa datorer inte får lämna vissa nät osv...
 • Användare som har applikationer de behöver köra offline (alltså utan anslutning till datacentret) och som kräver icke kompatibla operativsystemsversioner (exempelvis: Windows 2000 för en applikation, Windows 7 för en annan och Ubuntu för en tredje...). Visst kan vi köra dual-boot eller köra i Virtual-PC/Med-V men i XenClient kan vi göra det helt sömlöst för användaren...
Är det en produkt som ALLA användare behöver? Inte alls!
Det är en produkt som löser en del problem som annars vore rätt kluriga.
Den funktion jag tror att jag älskar bäst är just synchronizern som ger oss möjligheten att alltid ha en fullbackup på våra mest hopplösa kritiska användare (typ ledningsgruppen, ekonomifolket, konsulterna och utesäljarna). :)

Nu har precis XenClient 2.0 släppts och release anteckningarna från XenClient-teamet kan man hitta här: http://blogs.citrix.com/2011/08/24/xenclient-2-released-find-out-what%e2%80%99s-new/

Det står en del rätt bra info där,  bland annat med lite nyheter i version 2 (bättre hårdvarustöd, bättre synchronizer, bättre användar upplevelse).
Det bästa med artikeln är dock listan över vilka saker som man lagt med som "experimental features".... här får vi en inblick i vad som kommer att komma i nästa version. Typ stöd för nVidia grafikkort.

Även om steget från version 1 till version 2 är enormt stort så är frågan om det fortfarande inte är en lite för nichad produkt. Det jag stör mig absolut mest på är den begränsade mängden grafikkort som stöds.

Men så fort Citrix fått ordning på det (vilket man jobbar hårt på) så kommer detta vara en riktigt bra produkt. Inte minst för utvecklare som kan ha ett centralt bibliotek med färdiga test/labb/utvecklingsservrar som de kan ladda ned och köra lokalt på sina egna maskiner.

För mer info se även här: http://www.citrix.com/English/ps2/products/feature.asp?contentID=2300348

2011-08-29

Samma igen....

Det blev knas med schemaläggningen i fredags.
Den här: http://diversetips.blogspot.com/2011/08/uppdaterat-whitepaper-information-infor.html skulle ha kommt först idag (måndag) så ni får hålla tillgodo med den en dag till helt enkelt. :)


2011-08-26

Uppdaterat whitepaper: Information inför val av hypervisor för stora virtuella maskiner... (VMware, Hyper-V, XenServer)

[Senast uppdaterad: 2012-06-03]
(English version at the end of this bloggpost)


I Juni 2011 skrev jag ett kort whitepaper som sammanfattar vilka maxvärden som finns i de tre stora Hypervisorna (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V och Citrix XenServer).


En länk till senaste versionen av detta dokument ligger i denna bloggpost och framöver kommer denna bloggpost att uppdateras så att den alltid pekar på den senaste versionen.
I slutet av denna post finns en changelogg som i stora drag beskriver skillnaderna mellan de olika versionerna.


Kommentarer kring dokumentet
Feedback jag fått kring version 1.0 av dokumentet var bland annat att det var helt bortkastad tid att läsa eftersom det inte fanns någon information kring vilken hypervisor som är bäst, att det saknas information om hur man skall sätta upp miljöerna och kostnader kring produkterna.
Här vill jag betona att målet med dokumentet inte är att vara en instruktion för hur man sätter upp vSphere, Hyper-V eller XenServer. Det är inte heller tänkt att användas som en guide för hur man skall välja hypervisor.
Tanken med dokumentet är att ha en sammanställning på en mycket övergripande nivå över max-nivåer i de olika leverantörernas lösningar. Det var också tanken att ha en sammanställning över vart informationen går att hitta (därav länksamligen i slutet av dokumentet).
Att skriva en sammanfattning över vilken produkt som är bäst ur ett management-, utrullnings-, drift- och/eller pris-perspektiv är så otroligt olika beroende på hur lösningen sätts upp och vilka licensavtal som varje företag har att det är nästan omöjligt att göra på ett koncist sätt (dokumentet kommer i så fall att bli otroligt långt med en massa "om", "men" och "kanske" för att täcka upp de olika eventualiteterna).
Målet med dokumentet är istället att väcka tanken kring olika hypervisors för att man som läsare sedan skall kunna söka mer information. Inte att komma med den kompletta lösningen. :)

Det är därför själva sammanställningen är på bara två sidor. :)

Changelogg:
Rev
Datum
Ändringar
1.3
2012-06-03
Per virtuell gäst:
- Uppdaterat information om vSphere 5
- Uppdaterad information om Hyper-V 3.0
- Slutgiltig information om XenServer 6.0
Information kring Server host:
- Uppdaterat information om vSphere 5
- Uppdaterad information om Hyper-V 3.0
- Slutgiltig information om XenServer 6.0
Källor:
- Lagt till några ytterligare länkar.
1.2
2011-09-21
Per virtuell gäst:
- Lagt till information om Hyper-V 3.0
Information kring Server host:
- Lagt till information om Hyper-V 3.0
- Lagt till kolumnen ”Max VMs per Cluster”
Källor:
- Lagt till några ytterligare länkar.
1.1
2011-08-26
Inledning:
- Något utvecklad text
Per virtuell gäst:
- Uppdaterat info om vSphere 5 efter release
- Lagt till information om Hyper-V 3.0
Information kring Server host:
- Uppdaterat info om vSphere 5 efter release
- Lagt till information om Hyper-V 3.0
Källor:
- Lagt till några ytterligare länkar. Dokument historik:
- Skapat detta avsnitt för att ha en ändringslogg
1.0
2011-06-14
Version 1.0 skapad.
Första versionen av dokumentet som publiceras publikt

Andra Whitepapers jag har skrivit:


==============================================
And now in English
In June 2011 I wrote a short Whitepaper that sumarized the maximum values found in the three major Hypervisors (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V and Citrix XenServer)
A link to the latest version of the document is placed in this blogpost and this post will be updated in the future when new versions are released. What I'm saying is that this blogpost is the correct blogpost to link to if you want to be sure that you always are getting the latest version. :)
Comments to the document:
Feedback I received on version 1.0 of the document was that it was a complete waste of time to read because there was no information about which hypervisor is best, the lack of information on how to set up environments and expenses relating to the products.
Here I would emphasize that the aim of the document is not to be a guide on how to set up vSphere, Hyper-V or XenServer. It is not intended as a guide for how to choose their hypervisor.
The idea of this paper is to have a summary of a very general level of maximum levels in the different vendors' solutions. It was also thought to have a summary of where the information can be found (hence the link brought together in the end of this document).
Writing a summary of what product is best from a management, deployment, operation and / or pricing perspective is so incredibly different depending on how the solution is set up and the license agreement that each company has it's almost impossible to do in a concise form (the document will then become incredibly long, well with a lot of "if", "buts" and "maybe" to cover the various contingencies).
The goal of this paper is instead to bring the idea about the different hypervisors to the reader, and then help the reader to seek more information. Not to bring the full solution. :)

That is why the actual compilation is only two pages. :)
Changelog:
Rev
Dates
Changes
1.3
2012-06-03
First english version that are published
Per virtuell guest:
- Uppdated information about vSphere 5
- Uppdated information about Hyper-V 3.0
- Final information about XenServer 6.0
Information about Server host:
- Uppdated information about vSphere 5
- Uppdated information about Hyper-V 3.0
- Final information about XenServer 6.0
Sources:
- added som more links

Other Whitepapers I have written:

Nybörjare eller bara nyfiken på App-V? Från "hur börjar man" till all info som finns...

App-v är helt sjukt coolt. Att virtualisera en applikation antingen på en klient eller i en citrix/terminal-server miljö är så smart så man blir liksom nästan mörkrädd.

Hur själva tänket kring applikationsvirtualisering funkar har jag skrivit om tidigare. ("Applikations virtualisering... Vaddå "isolation" och "state separation"? Och vad är det för tårta du snackar om??", "Applikations virtualisering (del 2)" och "Applikations virtualisering (del 3)").

Jag har även skrivit om en samlig FAQs kring App-V som Aaron Parker gjort.

Men tro inte att informationen tar slut där. :)
Thamim Karim är en Premier Field Enginer på Microsoft som har ägnat de senaste månaderna åt att lära sig App-V. Han har skrivit ihop en rejäl länksamlig på sin blogg. Det är MASSOR med länkar som tar upp i princip allting man kan tänka sig kring App-V och är en lysande plats att börja lära sig mer.
Den länksamligen hittar man här: http://blogs.technet.com/b/mspremuk/archive/2011/08/25/ramp-up-guide-app-v.aspx


Och som extra bonus bjuder vi på en till länk som tar upp hur man kör sequencern och skapar ett App-V paket av Visual Studio 2010. Artikeln är riktigt bra eftersom att den tar upp en hel del exempel på problem som kan dyka upp och hur de kan lösas.
http://blogs.technet.com/b/appv/archive/2011/08/25/how-to-sequence-visual-studio-2010-in-microsoft-application-virtualization.aspx

(å glöm inte att i TS-CAL licensen ingår App-V för att köra på Citrix/RDS-servrarna... Där har MÅNGA med andra ord tillgång till en produkt som man inte har en aning om)

2011-08-25

massa bra om vSphere 5 - En stulen artikel....

nedanstående text är stulen av Duncan Eppingyellow-bricks.com.
Själva artikeln hittar man här: http://www.yellow-bricks.com/2011/08/25/download-it-now-vsphere-5/

Orsaken jag lägger upp den här är för att annars kommer jag inte att hitta den igen och det är en del bra länkar till en massa Whitepapers. :)

--------------
The wait is finally over… I’ve noticed many people on twitter craving for it so I figured it wouldn’t harm anyone if I would provide the links to the download page. Here are the links to the direct page of ESXi and vCenter
What’s new whitepapers (release at launch last month):
By the way, did you know there were over 140 new features in vSphere 5.0? Check out my article on the VMware vSphere Blog for a full list and for a nice contest / challenge!

Hur bygger man en labb-miljö? Vem behöver en sån, vi har ju produktionsmiljön. Vi kan labba där!

Har man en produktionsmiljö kan man antingen göra sina labbar direkt i produktion (det är väl så man skall göra? eller??), alternativt så skapar man en labbmiljö.

Hur svårt är det att skapa en labbmiljö då? Tja, det beror på hur mycket tid man vill lägga på det så klart. :)

En artikel med rätt mycket bra tips och tankar kan man hitta på
http://blogs.technet.com/b/dougga/archive/2011/08/24/build-a-lab.aspx
Ett smakprov från artikeln kommer här:
Here are some DO NOTS before we get into the steps of creating a lab:
DO NOTS
 1. DO NOT create a snapshot of domain controller and place in an isolated network – someone will UN isolated the lab one day and your mileage will vary WHEN (not if) that happens.
 2. DO NOT take a physical domain controller from production domain to an isolated network to build a lab – It is feasible that a lab network that has had all the production domain controllers’ metadata removed from the lab can then successfully remove the domain controllers from the production environment also WHEN they two environments are UN isolated.
 3. DO NOT use backups of a production environment to create a lab – the lab forest will have the same forest GUID and if connect to production will cause issues.
 4. DO NOT use production domain controllers for testing – no matter how much you promise the testing will not replicate to the other domain controllers and that the domain controllers used for testing will be formatted and all metadata removed.
 5. DO NOT give the lab forest name the same as the production forest. Using the same name will confuse even the best engineer and can lead to changes being made to the wrong environment.
 6. DO NOT not have a lab. Is that grammatically correct – NOT not
So then the obvious question is how do I get a lab that closely mirrors or resembles my production without putting my production environment at risk. Glad you asked. On with one possible solution:

Att ha en labb- och/eller test-miljö är otroligt viktigt. Att ha en miljö där man kan göra tester för att se hur applikationer, system och liknande fungerar efter en förändring, innan man gör den i produktionsmiljön. Inte bara för att ha en miljö där man kan testa förändringar, utan ännu viktigare är oftast att kunna labba för att utveckla kunskaperna i en riskfri miljö.
Det är otroligt viktigt att vi som tekniker och specialister ser till att utveckla våra kunskaper för att hänga med i den snabba utvecklingen och det absolut bästa sättet att gör det är att testa och labba med produkterna.
Och vi vet alla att man inte skall testa nya saker i en produktionsmiljö... eller hur??

2011-08-24

Varför behövs det så många nätverkskort i en virtualiserings miljö? Är det inte feltänkt??

Scott Lowe har ställt en ruskigt intressant fråga på sin blogg.
Varför designar vi Virtualiseringslösningar som vi gör? Är det på grund av att det är rätt sätt att göra det på, eller är det för att vi "alltid gjort så förr"?

I just hans resonemang i bloggen tar han upp frågan om det verkligen skall behövas så många nätverkskort i varje Host.. Inte minst i en blad-server miljö blir det problem eftersom att det bara finns ett visst antal mezanine-platser.

Scotts blogg-post är bra, men se till att läsa kommentarerna också. Det är en ruskigt intressant diskussion.
http://blog.scottlowe.org/2011/08/15/thinking-out-loud-logical-link-multiplexing-sort-of/

Jag lutar helt klart mot det som Scott skriver, att ibland skulle vi troligen klara oss med en logisk segmentering i nätverket istället för som idag när vi gör fysiska uppdelningar på olika nätverksportar...

Eller är det nått jag missar i det hela??

2011-08-23

5 bästa nyheterna i vSphere 5..

David Davies har skrivit ihop en lista över de fem bästa sakerna i nya vSphere 5.

#1 vCenter Linux-based virtual appliance and the vSphere Web Client
#2 vSphere Storage Appliance (VSA)
#3 Storage Distributed Resource Scheduler (SDRS)
#4 Profile-Driven Storage
#5 Auto-Deploy

Man hittar hans lista tillsamman med förklaringar vad allting är och varför de är så bra här:
http://www.virtualizationadmin.com/articles-tutorials/vmware-esx-and-vsphere-articles/general/5-features-vsphere-5-that-you-should-care-about.html


Självklart är detta inte top 5 för alla företag. Exempelvis kanske inte AutoDeploy är tokviktigt om man bara har två hostar, men det är ändå en kort sammanfatting över nya funktionerna.

2011-08-22

Erfarenheter från att virtualisera stora miljöer i Hyper-V. (MS SQL, Exchange och Sharepoint)

Tyvärr inget som jag har speciellt mycket erfarenhet från att göra (har bara fuskat lite i labbmiljöer), men det finns andra som kan sånt..
Jag satt och surfade runt lite då jag hittade tre tester av att lägga Microsoft Exchange 2010, Microsoft SQL server 2008 R2 och Microsoft Sharepoint 2010 på en enda fysisk host som i sin tur kör Microsoft Hyper-V R2 SP1.

Själva grunduppsättningen är likadan i alla testerna.
Det är en singel-server (en HP BL680c med 4st CPUer (totalt 24 kärnor), 128GB RAM) som kör Microsoft Hyper-V R2 SP1 på Windows Server 2008 R2 SP1.
Från denna server finns dubbla 4Gbit anslutningar till lagringen. Denna i sin tur består av ett EMC CX4-960 med 155st 15k rpm FC diskar. Jupp det är en hyffsad lagringslösning för en fysisk server, men varför inte. :)
Kontentan är att testerna som utförs inte påverkas av lagringslösningen. Det finns prestanda så det räcker i EMC-skåpet, och det är precis det som är meningen. Målet med testerna är att se hur mycket det går att pressa ut från en och samma server.
Det skall även säga att alla VHD-filer körs med "fixed" storlek för att inte tappa prestanda där heller.

Nåja. Om vi kikar på testerna då:

Exchange 2010 på Hyper-V R2 SP1
Hela testen hittar man här:
http://www.enterprisestrategygroup.com/2011/06/microsoft-exchange-2010-and-hyper-v-r2-sp1-performance-analysis/

Här har man kört med fyra stycken virtuella maskiner och låtit varje virtuell server ha hand om upp till 5 000st Exchange 2010 mailboxar.
Det skall även noteras att maildatabaserna synkades mellan Exchange servarna precis som man skulle ha gjorts i en verklig situation för att få redundansen (en så kallad DAG).
För att emulera användare har man använt JetStress och låtit den emulera användare med 250MB mailboxar och en IO rate på 0,15 IOPS per mailbox... Om man översätter detta till vanlig svenska så motsvaras det alltså av användare som tar emot och skickar totalt ca 150mail per dygn. (Se även denna technet artikel för mer info om IOPS i Exchange 2010).

Kontentan av testet är att med 5 000 mailboxar per server och 4 servrar, alltså totalt 20 000 mailboxar på samma hårdvara) var responstiden 5,28 ms.
Det är ruskigt bra med tanke på att Microsoft rekommenderar att man bör hålla sig under 20 ms.
De fyra virtuella maskinerna var inte speciellt stora heller. 4 vCPU och 4GB vRAM per maskin är inte speciellt mycket... Min gissning är att databas-disken (en RAID-10 på 88st diskar) och log-disken (en RAID-10 på 16st diskar) är en stor del i varför man fick in så pass många användare.

I slutet av testen finns det en mängd länkar till andra artiklar kring virtualisering av Exchange 2010SQL 2008 R2 på Hyper-V R2 SP1
Precis som tidigare kan man hitta hela testen här http://www.enterprisestrategygroup.com/2011/06/microsoft-sql-server-2008-r2-and-hyper-v-r2-sp1-performance-analysis/
(observera att det är en annan URL än i förra testen).


I denna test har man använt 4st virtuella maskiner med vardera 4vCPUer och 16GB vRAM.
Det är alltid svårt att testa prestanda i MS SQL. Det är så enormt olika beroende på hur applikationen som använder databasen jobbar och ställer frågor/uppdateringar till databasen.

Att man här kom fram till 20 000 samtidiga användare per virtuell maskin, vilket då totalt blir 80 000 användare på en och samma fysiska server (när 4st virtuella maskiner användes) är egentligen tämligen intetsägande.
Det som är riktigt intressant är att man gjorde samma test igen och jämförde en virtuell maskin med 4 vCPUer och 16GB vRAM mot en fysisk server med 4 CPUer och 16GB RAM.
Här uppmätte man en skillnad på ca 12% mellan fysisk och virtuell server, vilket faktiskt är rätt OK (även om VMware har rapporterat om nedåt 5-7% på nya vSphere 5, se bland annat här och här, medans andra som gjort tester också har fått 12%).
Vad jag försöker säga med all denna texten är att Virtulisering av MS SQL absolut går att göra och att precis samma "tänk" som när man skapar en fysisk SQL-server skall användas när man skapar en virtuell. Det blir en viss prestanda påverkan från hypervisorn, men med tanke på hur snabba processorer och liknande är idag så bör detta oftast inte vara ett problem. Speciellt inte med tanke på alla andra fördelar man får genom att virtualisera...

Kika gärna igenom alla länkarna i slutet av artikeln från ESG (Enterprise Strategy Group). Det finns MASSOR med nyttigt kring virtualisering av MS SQL.


Sist men inte minst har man testat att virtualisera
Sharepoint 2010 på Hyper-V R2 SP1
Hela artikeln hittar man här: http://www.enterprisestrategygroup.com/2011/06/microsoft-sharepoint-2010-and-hyper-v-r2-sp1-performance-analysis/

De virtuella maskinerna har antingen 4vCPUer och 32GB minne, eller 2 vCPUer ch 4GB minne.
MS SQL hade 4 vCPU och 32GB vRAM.
IIS-servern och Sharepoint servern hade 2vCPUer och 4GB vRAM vardera.

Totalt användes 1st virtuell server med MS SQL, 1st virtuell server med Sharepoint på och 1-3st virtuella servrar med IIS som agerade web-frontar.
De användare som simulerades var rätt lugna (89% browse, 10% ladda upp och 1% check-in/check-out). Som lastbalancerare användes även en F5 Networks BIT-IP local Traffic Manager.

Nåja, det intressanta tycker jag var att det som slog i taket var CPUn på web-fronten när man körde med bara en enda web-front.
Genom att lägga till ytterligare två stycken webb-frontar blev det istället CPUn på SQL som fick börja jobba.
Med 3st web-frontar var det totalt 460 800 samtidiga användare (alltså fyra hundra sextio TUSEN!!!) Det är ruskigt mycket.  :)

Återigen är det en helt otrolig massa hårddiskar som används för en och samma lösning, men kontentan av testen är rätt enkel. JA det är fullt möjligt att virtualisera Sharepoint, till och med rätt intelligent att göra.

Även denna artikel har ett antal bra länkar till ytterligare läsning i ämnet virtualisering av Sharepoint.


Så vad är det jag försöker komma fram till med denna bloggpost?
Precis det jag har sagt massor med gånger:
- Det är ytterst få saker som inte går att virtualisera. Ibland behöver man tänka till lite extra, men oftast är det bara att köra. :)
Skall man dock köra en enorm lösning med massor av användare så går det också, ofta är det till och med så att man får en sån mängd fördelar med att virtualisera att det uppväger de (ofta rätt låga) prestanda förlusterna man får av hypervisorn...


2011-08-19

Skapa installationsscript för MS SQL? Toksvårt? Inte alls! inte om man har rätt verktyg.

Ett tips jag fick idag (Creds till Tony Parmstig) är en webbsida för att skapa installationsscript för MS SQL 2008.

Man fyller i allting man vill ha, vilka konton, lösenord osv.

När man sedan klickar på "Generate" så kommer man till en sida med både själva scriptet och information om hur man använder det.Tokenkelt, och toksnyggt!


Hur man hittar verktyget:
http://www.cetrine.net/workshop/autosqlinstaller/2011-08-16

Nyheter i Hyper-V och lite kring licenser i VMware.

Microsofts Windows Virtualization Team har så klart en egen blogg.
Där har de skrivit ett inlägg som heter "BEWARE THE VMWARE MEMORY VTAX; PLUS--GOOD NEWS FOR HYPER-V"

Det är en del FUD men även en hel del bra grejjor. Inlägget ovan är skrivet den 1 aug och igår kom det en del 2 på detta inlägg: "Beware the VMware Memory vTax Part 2…"

Båda texterna är skrivna helt och hållet med utgångspunkt från Microsoft och därför är det "hyffsat" vinklat. :)
Men samtidigt finns det en del bra info, bland annat att Hyper-V 3.0 (den som kommer ingå i Windows8 och windows8 server) kommer att stödja både mer än 16vCPU per VM och att man kommer att öka mängden minne man kan tilldela en maskin. Det står också att Microsoft inte kommer att börja licensiera per vRAM eller liknande.

Jag rekommenderar båda artiklarna, men sätt på marknadsförings-glasögonen för ibland blir det lite väl.. :)
Men det är fortfarande bra läsning.
http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/2011/08/01/beware-the-vmware-memory-vtax-plus-good-news-for-hyper-v.aspx
http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/2011/08/15/beware-the-vmware-memory-tax-part-2.aspx

2011-08-15

Lästips: "Competition to VMware - There is a choice"

bra tankar kring framtiden inom virtualisering:
http://www.stuiesav.com/2011/08/competition-to-vmware-there-is-choice.html

Även om han i huvudsak talar om större företag så ligger det en hel del i det som sägs.

Rekommenderad läsning. Tar inte mer än ett par minuter att läsa igenom, :)

2011-08-12

Lösenord? Nej tack! Det är varken säkert eller praktiskt.

Jag har tjatat om "lösenfraser" rätt länge nu (bland annat här) istället för "lösenord".
I onsdags kom xkcd med denna lilla beskrivande bild:

Det är en riktigt bra förklaring på varför lösenord är kass...

En kommentar jag fick var: "Så den nya lösenordsvalideringen är "minst 30 tecken, minst 3 mellanslag, alla ord måste finnas i systemets ordbok"?"

Svaret på den frågan är så klart: Nej!
Lösenordsvalideringen borde vara "Minst 20 tecken"

Sedan är det helt upp till användaren att välja vad man vill ha:
"hog-fr-TdRez-89!erwlokwer​_kjqa61" eller
"Jag bor i ett rötthus på landet!"
Båda är ungfär lika jobbiga att knäcka (den med ö och å kanske till och med är lite jobbigare), men en är klart lättare att komma ihåg för användaren... :)

2011-08-11

Juli 2011. 10 bästa citrix artiklarna, 10 bästa citrix whitepapers, 10 bästa citrix Hotfixarma, 10 bästa citrix...

Citrix supporten har så klart precis som i princip alla andra supportorganisationer ett system där man kan få statistik kring de frågor som dykt upp den senaste tiden.
Denna statistik publiceras med jämna mellanrum för oss vanliga dödliga.

Här kommer Top 10 listorna kring ett gäng olika ämnen (detta brukar normalt baseras på vilka artiklar och liknande som har efterfrågats mest under den gångna månaden).

Nedanstående är kopierat från denna artikel: http://blogs.citrix.com/2011/08/10/citrix-knowledge-center-top-10-july-2011/
Creds går till David McGeough

Top 10 Technical Articles:
CTX101644Seamless Configuration Settings
CTX238200Troubleshooting Client Drive Mapping
CTX711855Common SSL Error Messages, and Respective Cause and Resolution
CTX368624Troubleshooting Citrix Pass-through Authentication (Single Sign-On)
CTX129229Recommended Citrix and Microsoft Hotfixes for XenApp 6 and Windows Server 2008 R2
CTX129082Application Launch Fails after Upgrading to Internet Explorer 9
CTX101810Communication Ports Used By Citrix Technologies
CTX106531Troubleshooting the Citrix XTE Service and Errors: There is no route to the specified address … Protocol Driver Error
CTX106192Access Gateway Software Updates
CTX107180Hotfix Rollup Pack Schedule


 Top 10 Whitepapers:
CTX110351User Profile Best Practices for MetaFrame Presentation Server
CTX101997Citrix Secure Gateway Secure Ticket Authority Frequently Asked Questions
CTX129761XenApp Planning Guide – Virtualization Best Practices
CTX124087XenDesktop Modular Reference Architecture
CTX120760XenDesktop – Design Handbook
CTX117913Technical Guide for Upgrading / Migrating to XenApp 5.0
CTX111311Using SQL Server 2005 Database Mirroring to Improve Citrix XenApp Farm Disaster Recovery Capabilities
CTX119036User Profile Manager Deployment Best Practices
CTX101739Microsoft SQL Server 2000 Data Store Replication
CTX124799SUPERSEDED – User Profiles for XenApp and XenDesktop


Top 10 Hotfixes:
CTX127136Citrix Offline Plug-in 6.0.2 for Windows – English
CTX116550Citrix Presentation Server Client 10.200 for Windows
CTX122756Hotfix Rollup Pack 6 for Citrix XenApp 5.0 and Citrix Presentation Server 4.5 for Microsoft Windows Server 2003 32-bit Edition
CTX127926Hotfix Rollup Pack 7 for Citrix XenApp 5.0 and Citrix Presentation Server 4.5 for Microsoft Windows Server 2003 32-bit Edition
CTX129767Hotfix XS56ESP2001 – For XenServer 5.6 Service Pack 2
CTX129741Hotfix XA600W2K8R2X64068 – For Citrix XenApp 6.0 for Windows Server 2008 R2 – English
CTX126653Citrix Online Plug-in 12.1.44 for Windows with Internet Explorer 9 Support
CTX129224Hotfix XA600W2K8R2X64060 – For Citrix XenApp 6.0 for Windows Server 2008 R2 – English
CTX128662Hotfix XA600W2K8R2X64048 – For Citrix XenApp 6.0 for Windows Server 2008 R2 – English
CTX118445Citrix XenApp Plug-in for Hosted Apps 11.0 and Streamed Apps 1.2 for Windows


Top 10 Presentations:
CTX111920Selected Citrix Troubleshooting Tools
CTX105908Get the Most Out of Your Resource Manager Summary Database
CTX111560Health Checks for Citrix Services Using Advanced Monitors
CTX129669TechEdge 2011 – Overview of XenServer Distributed Virtual Switch/Controller and Troubleshooting Network Issues
CTX129629TechEdge 2011 – Health Checking Monitoring Alerting and Troubleshooting Citrix Solutions
CTX126982Troubleshooting the XenDesktop VDA
CTX119104TechEdge 2008 – Troubleshooting Tools for a XenApp Environment
CTX129665TechEdge 2011 – Case Studies on Troubleshooting XenApp 6
CTX125175TechEdge 2010 – Debugging a Citrix XenApp and XenDesktop Environment
CTX111562Troubleshooting the Citrix NetScaler Application Switch


Top 10 Tools:
CTX122536Citrix Quick Launch
CTX106226Repair Clipboard Chain 2.0.1
CTX113472Citrix ICA File Creator
CTX111961CDFControl
CTX123278XDPing Tool
CTX116063XenAppPrep Integration Utility for XenApp and Provisioning Services
CTX109374StressPrinters 1.3.2 for 32-bit and 64-bit Platforms
CTX116474Print Detective
CTX107935MedEvac 2.5
CTX126491HDX Experience Monitor for XenApp

2011-08-09

Prestandatips för Citrix XenServer

Nicholas Rintalan har skrivit en riktigt bra artikel om hur man kan få ut det där lilla sista ur en XenServer installation.
Det hela handlar inte om SAN eller pool-design utan hur man får en enkel XenServer att jobba optimalt när den pressas hårt (på grund av många IRQ-anrop, många VMar eller liknande).

Enkelt och bra förklarat med länkar till massor med andra bra artiklar inklusive denna som jag helt missat vid namn "Distributing Guest Traffic Over Physical CPUs in XenServer".

Nåja, läs Nicholas hela atikel här: http://blogs.citrix.com/2011/08/08/tuning-xenserver-for-maximum-scalability/

"Licenser är skoj" eller "3 tips kring Citrix licensiering" eller "Jo jag vet att jag borde läsa på, men..."

Jag påpekar ofta att licenser och licensregler kanske inte är det roligaste som finns här i världen, men det är en realitet i IT-branchen att om man har lärt sig licensreglerna för ett antal produkter så är man unik.

Att vara den där personen som på ett möte eller i en diskussion kan berätta hur licensreglerna ser ut och ungefär vilka kostnader de innebär gör ofta att en designsession kan gå vidare. Det är ju faktiskt så att licenser, licenskostnader och licensregler ofta dikterar hur vi måste bygga våra IT-lösningar.... tyvärr...

Nåja. Nu finns det i allafall tre nya hjälpmedel från licensteamet på Citrix.

 Filmer.
Först ett par filmer som beskriver de olika licensprogrammen (ELA, GELA, SA, Maintenance osv) och hur man kan dra nytta av dem.
Det är sju stycken filmer, men de är bara 5 till 8 minuter långa så det är inte helt omöjligt att se dem alla.
Filmerna hittar man här:http://www.citrix.com/tv/#series/236
Det krävs ingen inloggning för att komma åt dem utan vem som helst kan titta på filmerna.


Licens kit.
Sedan har man även sammanställt ett kit med information om alla produkter på ett och samma ställe. För att få ladda ned detta måste man ha ett "My Citrix"-konto. :(
Detta kit hittar man här: http://community.citrix.com/kits/#/kit/6489342


Licens sidorna.
Självklart kan vi inte ignorera vanliga licenssidan. För varje produkt finns det så klart en sådan site.
Exempelvis:
- XenDesktop licensing
- XenApp licensing
- XenServer licensing
- NetScaler licensing
- Citrix Access Gateway licensing
osv.


Så vad är det jag försöker säga? Jo att när man kikar på en lösning för IT-miljön så är det viktigt att kika på hur licensieringen påverkas. Just licenser är en mycket stor kostnad idag för många IT-organisationer och jag har vid flera tillfällen sett lösningar skrotas, inte för att lösningarna varit dåliga (tvärt om!) utan för att det har varit omöjligt att på ett vettigt sätt licensiera det hela...

2011-08-04

Ny version av PCoIP i View5? Förklaring av skillnader mellan PCoIP, HDX / ICA och RDP / RemoteFX..

VMware har släppt lite info om förändringarna av PCoIP för View5.
Det hela handlar om att minska bandbreddskravet för klienter som kör VMware View 5. Ett rätt vanligt klagomål idag är att det inte är direkt kul att köra View över WAN-länkar.
Det fungerar helt OK på LAN-länk, men när det blir över lite långsammare länkar så går det "så-där"...

En rätt bra och mycket kortfattad förklaring över skillnader mellan PCoIP, HDX / ICA och RDP / RemoteFX hittar man här:
http://searchvirtualdesktop.techtarget.com/news/2240039008/VMware-details-PCoIP-bandwidth-improvements-for-View-5-virtual-desktops

Det är inte så många som påverkas av detta idag eftersom det är rätt få som kör VDI-lösningar på företaget, men utvecklingen är rätt intressant och det händer enormt mycket inom just nät-optimering för VDI-lösningar justnu. :)

2011-08-03

Just in: VMware ändrar licensreglerna igen!

Hittade precis denna: http://vsphere-land.com/news/vmware-has-a-change-of-heart-on-licensing.html
Inte fått det bekräftat någon annanstans ännu dock...

[Edit]
bekräftat här: http://blogs.vmware.com/partner/2011/08/vmware-vsphere-5-licensing-and-pricing-update.html
[/Edit]

Hur funkar Citrix XenApp?

Hyffsat basic förklaring, men ändå rätt bra. Åsså var den rätt kort. (typ 3 minuters film) http://www.iaosb.us/video.php?n=29

Virtualisering? Hur har VMware tänkt med nya licensformen? Hur kommer detta mäta sig mot Hyper-V/XenServer?

[EDIT: 2011-08-04 kl 11:55]
Igår kväll kom det info om att VMware ändrat i sina regler igen.
Läs mer info här:
http://diversetips.blogspot.com/2011/08/just-in-vmware-andrar-licensreglerna.html
Tyvärr var denna post redan publicerad då. Kul att vara tvungen att gå in och redigera en bloggpost för att leverantören ändrar sina regler 18timmar efter att man publicerat. :)
[/EDIT]

VMware har idag en marknadsandel på nästan 60%, följt av Citrix på straxt över 20% och Microsofts Hyper-V på nästan 19%. (källa)
Även om dessa siffror inte är helt statistiskt säkerställda så ger de ändå en fingervisning över hur marknaden ser ut.

I början av Juli så släppte VMware information om sin nya licensmodell för vSphere 5 som mer fokuserar på vRAM. Det är fortfarande viktigt hur många processor-sockets man har, men vRAM är också väldigt viktigt.

Så vad är vRAM enligt VMware?
Jo, vRAM är den mängd minne man har tilldelat sina virtuella maskiner. Låt oss säga att man har en fysisk server med 1 fysisk CPU och 96GB minne. På denna fysiska server har man sedan två stycken virtuella maskiner som vardera har fått 4GB minne tilldelade sig.
Då använder vi 8GB vRAM på den servern.
Det spelar ingen roll om varje VM (=Virtuell Maskin) bara använder 1GB av sina tilldelade 4GB, det är fortfarande den tilldelade mängden minne som räknas.

Varför spelar mängden vRAM in?
Det är så att de olika typerna av licenser ger rättighet att använda olika mängder vRAM.
Essentials: 24GB per licensierad processorsocket. (tidigare: övre gräns på totalt minne i servern på 256GB)
Essentials Plus: 24GB per licensierad processorsocket. (tidigare: övre gräns på totalt minne i servern på 256GB)
Standard: 24GB per licensierad processorsocket. (tidigare: övre gräns på totalt minne i servern på 256GB)
Enterprise: 32GB per licensierad processorsocket. (tidigare: övre gräns på totalt minne i servern på 256GB)
Enterprise Plus: 48GB per licensierad processorsocket. (tidigare: Ingen övre gräns på totalt minne i servern)

Så har man en dual socket server med vSphere 5 standard licens så får man fördela upp till 48GB vRAM. I vSphere 4 hade vi en gräns på upp till 12 cores per processor, men ingen RAM gräns alls i Enterprose Plus.

Har man alltså överallokerat minne så räknar man istället på det överallokerade minnet. Exempelvis om vi har en server med dual socket och 48GB fysiskt minne som vi sedan kör 16st virtuella maskiner med vardera 4GB tilldelat minne så kan vi inte använda standardlicenser längre. 16st servrar med 4GB vardera blir 64GB tilldelat minnne. Minnet är överallokerat men i detta fall har vi räknat med att inte alla servarna behöver ha tillgång till allt sitt minne samtidigt.
Problemet vi får med den nya licensmodellen är att vi här antingen måste gå upp till att köpa Enterprise-licenser eller så får vi köpa en till Standard-licens.

Nackdelen med att köra Enterprise licenser är att vad jag läst mig till så kan man inte ha blandade licenser i samma pool. Alltså måste man skapa en ny pool för Enterprise-servarna, med de extra kostnaderna för att hantera, sätta upp och så vidare.
Observera dock att det fanns en annan lösning också. Att köpa en till Standard-licens. Även om vår fysiska server bara har 2st processorer så kan vi använda 3st processor-licenser. Skulle i göra detta så med standard-licenser får vi då 3x24GB= 72GB vRAM att utnyttja, denna mängd vRAM går dock att fördela på hela Poolen.

Vänta nu? Går det att fördela delar av licenserna i poolen??
Licensieringen går till så att man tittar på sin vSphere 5 pool. Låt oss säga att vi har 3st fysiska servrar i poolen och att varje server har 2st fysiska processorer och 48GB fysiskt minne.
För att täcka dessa behöver vi 6st licenser.
Därefter tittar vi på hur mycket vRAM som används totalt av alla VMar i poolen. Låt oss säga att det finns 35st VMar med vardera 4GB minne tilldelat. Det blir alltså 140GB vRAM som används (35 x 4 =140).

Genom att köpa 6st vSphere 5 licenser så får vi processorerna licensierade. Dessutom får vi 24 x 6 = möjlighet att använda upp till 144GB vRAM i poolen. Alltså skulle denna typ av licens räcka för oss (om vi inte behöver någon funktionalitet som bara finns i någon annan licensmodell, men det lämnar vi därhän idag.. :)

Låt oss nu säga att fem stycken av våra VMar behöver få mer tilldelat minne. Vi ökar alla fem från 4GB vardera till 8GB vardera. Totalt har vi nu använt 160GB vRAM i poolen.
För att täcka licensen så köper vi in en till Standard processor licens och får  nu möjlighet att fördela  24GB x 7st = 168GB vRAM i hela poolen.


För mer info se:
- VMware vSphere 5.0 Licensing, Pricing and Packaging White Paper
- VMware vSphere Upgrade Center

Så vad har detta med Hyper-V och XenServer att göra??
Tja, jag är fundersam kring om denna nya licensmodell verkligen är bättre för användarna. VMware vill få det till att allting blir bättre i och med de förändringar som gjorts. Dock är jag tveksam... Det känns som att det hela är ett försök att få ut ännu mer pengar från företagen som har virtualiserat hårt och verkligen använder överallokerings funktionerna.

Därför tror jag att fler kommer att titta på Hyper-V och XenServer. Inte minst efter att det nu börjat läcka information kring nya Hyper-V 3.0.

Vi vet även att XenServer kommer att komma med en ny version nu i höst där upp till 1TB RAM per Host (16vCPU och 128GB vRAM per Virtuell Maskin) är de siffror som nämns. (Se bland annat mitt dokument kring detta).

Idag har en processor minst 6 cores, många av de fysiska servarna som vi använder idag ute på olika kunder har 12 cores per processor. Att ha en licensmodell som begränsar utvecklingen i hårdvaran känns inte helt rätt. Den modella som finns i vSphere 4 är riktigt knasig eftersom att där är vi begränsade antingen till 6 eller 12 cores per processor och vi vet att inom ett par år finns det planer på processorer med 50 kärnor (och ännumer).
Mängden minne i servarna ökar också. För två år sedan var 32GB minne rätt mycket i en server, idag är 128GB inte helt omöjligt. Beroende på vilken servermodell som används kan 256GB vara ekonomiskt försvarbart (större än så brukar dock bli VÄLDIGT dyrt). Men hur ser det ut om 2år?

De licensmodeller som släpps nu kommer nästan helt säkert vara aktuella om 2år, men kommer de att passa med den hårdvaran som släpps då? Nja, jag är inte så säker på det...
Det är därför viktigt att redan nu fundera på hur strategin skall se ut och verkligen sätta en arkitektur för miljön.

Jag är därför inte säker på att fördelningen 60/20/19 i början på denna post kommer att stå kvar. Exakt hur den kommer att se ut vet jag inte, men jag tror att fler företag kommer att köra fler än en Hypervisor, jag tror också att Microsoft kommer att öka kraftigt...

2011-08-02

Ett till dokument med intressant läsning. "Virtual Infrastructure - Don't skip the small stuff"

Vi fortsätter i lugnt tempo med ett till PDF-dokument. Även detta är "IT in Europe" men denna handlar i princip bara om virtualisering
http://go.techtarget.com/r/14533659/11088940/4

Ämnena som tas upp är:
 • Editors Note
 • Sketching out your Virtual Design
 • Virtualisation Infrastructure Monitoring: Eat Your Veggies
 • Five Ways to improve Virtualised Server Infrastructure Performance

2011-08-01

Lite läsning: "IT in Europe - Storage Edition" (+ info om papershare.com)

Nu när semestrarna börjar ta slut för de flesta så mjukstartar vi augusti med lite läsning.
Fick tipset att läsa en PDF om virtualisering och lagring, och virtualisering+lagring...

Själva PDF-en hittar man här:
http://docs.media.bitpipe.com/io_25x/io_25977/item_423477/ITinEU_ST_summer11_final.pdf

Den är rätt bra på så sätt att den tar upp ämnena utan att gå in alltför djupt, men ändå förklarar vad det hela handlar om. Det är alltså rätt lagom nivå för de flesta skulle jag tro.

Vad hittar man i dokumentet då?
Tja, lättast är nog att kika på innehållsförteckningen.

Jag rekommenderar helt klart den andra artikeln som tar upp fördelar för mindre företag att köra virtualsering. Även artiklarna om Snapshots och hybridlagring är intressanta.

På det hela ett klart läsvärt dokument :)


Om man vill ha mer att läsa:
Så måste jag få puffa lite för www.papershare.com som Douglas Brown (pappan till www.dabcc.com) har skapat. Där finns idag flera hundra bra Whitepapers kring i huvudsak virtualisering. Det fina är att man kan få tips om bra dokument, läsa andras omdömmen, se vilka som är mest populära osv...
Sedan ungefär en vecka finns det även möjlighet att ladda ned bra-att-ha verktyg från sidan.

Det hela drivs lite som en community så vem som helst kan lägga upp en ny whitepaper om man så önskar. Självklart kan man sortera på olika ämnen osv..

Vill man se vilka whitepapers som jag har laddat ned och satt i min virtuella bokhylla så tittar man  här: http://www.papershare.com/u/bjornandersson
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...