Leta i den här bloggen

2011-08-25

Hur bygger man en labb-miljö? Vem behöver en sån, vi har ju produktionsmiljön. Vi kan labba där!

Har man en produktionsmiljö kan man antingen göra sina labbar direkt i produktion (det är väl så man skall göra? eller??), alternativt så skapar man en labbmiljö.

Hur svårt är det att skapa en labbmiljö då? Tja, det beror på hur mycket tid man vill lägga på det så klart. :)

En artikel med rätt mycket bra tips och tankar kan man hitta på
http://blogs.technet.com/b/dougga/archive/2011/08/24/build-a-lab.aspx
Ett smakprov från artikeln kommer här:
Here are some DO NOTS before we get into the steps of creating a lab:
DO NOTS
  1. DO NOT create a snapshot of domain controller and place in an isolated network – someone will UN isolated the lab one day and your mileage will vary WHEN (not if) that happens.
  2. DO NOT take a physical domain controller from production domain to an isolated network to build a lab – It is feasible that a lab network that has had all the production domain controllers’ metadata removed from the lab can then successfully remove the domain controllers from the production environment also WHEN they two environments are UN isolated.
  3. DO NOT use backups of a production environment to create a lab – the lab forest will have the same forest GUID and if connect to production will cause issues.
  4. DO NOT use production domain controllers for testing – no matter how much you promise the testing will not replicate to the other domain controllers and that the domain controllers used for testing will be formatted and all metadata removed.
  5. DO NOT give the lab forest name the same as the production forest. Using the same name will confuse even the best engineer and can lead to changes being made to the wrong environment.
  6. DO NOT not have a lab. Is that grammatically correct – NOT not
So then the obvious question is how do I get a lab that closely mirrors or resembles my production without putting my production environment at risk. Glad you asked. On with one possible solution:

Att ha en labb- och/eller test-miljö är otroligt viktigt. Att ha en miljö där man kan göra tester för att se hur applikationer, system och liknande fungerar efter en förändring, innan man gör den i produktionsmiljön. Inte bara för att ha en miljö där man kan testa förändringar, utan ännu viktigare är oftast att kunna labba för att utveckla kunskaperna i en riskfri miljö.
Det är otroligt viktigt att vi som tekniker och specialister ser till att utveckla våra kunskaper för att hänga med i den snabba utvecklingen och det absolut bästa sättet att gör det är att testa och labba med produkterna.
Och vi vet alla att man inte skall testa nya saker i en produktionsmiljö... eller hur??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...