Leta i den här bloggen

2010-09-01

Är du en ofrivillig MS SQL Databasadministratör? (del 5) - Sammanfattning

Detta är de 5 i en serie. Här är samtliga delar i denna serie:
del 1 - Data och Logfils hantering
del 2 - Index, Statistics
del 3 - Korrupt data
del 4 - Backupper
del 5 - Sammanfattning

Tanken med denna serie var att göra den i 4 delar. Dock harjag fått förfrågan om att göra en del 5 som sammanfattar det viktigaste. Så här är den posten...

Det är inte helt ovanligt att man som administratör får en server som man skall sköta. Det visar sig att det är MS SQL installerat på den och då är frågan vad man borde kolla upp... Alternativt att man får ett önskemål från någon att ett system skall sättas upp och att det krävs en databas i MS SQL för att systemet skall fungera.
Tanken med denna serie med artiklar är att hjälpa de som inte har som huvudkunskap att sköta MS SQL-servrar. Jag är fullt medveten att en massa heltids DBAer kommer att säga att jag har helt fel och att det är massor med flera saker som är viktiga, och jag argumenterar inte med att det finns massor med saker som är viktiga. Jag har dock försökt ta upp de områden som vanligen orsakar problem om man inte gör något åt dem... :)
 1. Om det är en hårt belastad SQL-server se till att Operativsystem, TempDB, Databasfiler och Transaktionsloggar får egna raidset på egna diskar. Disk I/O är en otroligt viktig del för att få prestanda på en hårt belastad MS SQL server.
 2. Använd ALDRIG Auto-Shrink!!!
 3. Auto-Grow på filer är ett enkelt sätt att slippa hålla koll på hur mycket ledigt utrymme det finns i varje datafil och transaktionslogg. Om filerna får växa med ett procentuellt värde kan utökningarna ta ganska lång tid om databasen är stor. Därav kan ett MB-värde vara lämpligare.
 4. Använd ALDRIG Auto-Shrink!!! Allvarligt
 5. Se till att ha schemalagda jobb som uppdaterar Index
 6. "Auto Create statistics" och "Auto Update statistics"  skall vara ikryssade
 7. Använd ALDRIG Auto-Shrink!!! Jag menar verkligen detta! Om du hittar ett skäl till att använda Auto-shrink så maila mig. Det är aldrig en bra idé att ha auto-shrink!
 8. Ha ett schemalagt jobb som kollar Database Integtrity
 9. Se till att ha backupper på alla databaser (inklusive Master och MSDB)
 10. Se till att ta transaktionsloggsbackupper på alla databaser som är satta i Full eller Bulk-logged recoverymodel.
 11. Använd aldrig både inbygda backuppen i MS SQL samtidigt som man använder en agent från backup programmet för att göra SQL-backupper. Det kan kännas som hängslen och livrem, men har man inte tungan rätt i mun är risken stor att man transaktionsloggsbackupperna blir helt hopplösa att läsa tillbaka.
 12. Ta en titt på Ola Hallgrens script för administration av MS SQL. Det scriptet löser ett fleratal av punkterna ovan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...