Leta i den här bloggen

2010-09-11

Flera namn på en server - Konsolidera filservrar utan att byta UNC sökvägar...

Jose Barretto har en hel del bra poster som har med filservrar att göra. Alla företag har dem... Många har stött på problem när de skall bytas ut och/eller uppgraderas.

En bra post med handfasta tips i flera olika scenarier.
- Option 1: Static entries in DNS
- Option 2: Alternate Computer Names and Dynamic DNS
- Option 3: DFS Consolidation Roots
- Option 4: Virtual Machines
- Option 5: Failover Clusters
- Option 6: Scoped Shares

Läs hela hans artikel här.

Han tar även upp ett verktyg som alldeles för få känner till: Microsoft File Server Migration Toolkit  (FSMT).
Läs mer om FSMT eller läs Joses artikel om FSMT 1.2.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...