Leta i den här bloggen

2011-06-27

Missförstånd och myter kring Exchange 2010 och High Availability

Ibland springer man på magiskt bra sammanställningar.
Idag hittade jag en sån. Det är Scott Schnoll som återigen skriver en fantastisk sammanfattning om olika missförstånd och liknande kring Microsoft Exchange 2010 och High Availability (HA).

Bloggposten hittar man här:
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2011/05/31/exchange-2010-high-availability-misconceptions-addressed.aspx

Saker som ta upp är bland annat:
  • Exchange 2010 High Availability and Site Resilience Terminology
  • Misconception Number 1: The Alternate Witness Server (AWS) provides redundancy for the Witness Server (WS)
  • Misconception Number 2: Microsoft recommends that you deploy the Witness Server in a third datacenter when extending a two-member DAG across two datacenters
  • Misconception Number 2a: When I have a DAG with an even number of members that is extended to two datacenters, placing the witness server in a third datacenter enhances resilience
  • Misconception Number 3: Enabling DAC mode prevents automatic failover between datacenters; therefore, if I want to create a datacenter failover configuration, I shouldn’t enable DAC mode for my DAG
  • Misconception Number 4: The AutoDatabaseMountDial setting controls how many log files are thrown away by the system in order to mount a database
  • Misconception Number 5: Hub Transport and Client Access servers should not have more than 8 GB of memory because they run slower if you install more than that
  • Misconception Number 6: A Two-Member DAG is designed for a small office with 250 mailboxes or less
Den näst sista måste jag erkänna att jag själv har spridit. Jag fick informationen om att det är så på TechEd i Atlanta nu för en månad sedan och utan att dubbelkolla den så trodde jag på den (det var en talare på ett av seminarierna som tog upp det)... nästa gång skall jag dubbelkolla med guiderna på nätet. Jag lovar... :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...