Leta i den här bloggen

2010-12-20

Vad skall göras med klienterna innan uppgradering till Exchange 2010?

Att uppgradera Exchange till 2010 är inte bara en serveruppgradering. Det krävs en del även av klienterna.

En trevlig artikel som tar upp ett par av de ämnen som kommer att strula om man har en massa Outlook 2003 i sin miljö.
De ämnen som tas upp är:
- Kryptering
- Notifiering av nya mail per UDP
- Public Folders, Offline Aderssbok, Free/Busy
- Öppna flera mailboxar
- RPC över HTTP
- Unified Communications

http://blogs.technet.com/b/meamcs/archive/2010/12/19/prepare-client-side-environment-to-upgrade-from-exchange-2003-to-exchange-2010.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...