Leta i den här bloggen

2010-12-29

Bugg i ROBOCOPY i Windows 7 och 2008 R2

I helgen som var så råkade jag ut för en "skön" bugg i Robocopy. I just detta fall användes robocopy för att flytta filer från en Windows 2003 maskin till en 2008 R2.
Totalt handlade det om 1,5TB fördelat på 3,3 miljoner filer och 450 000 mappar.

Behörighetsstrukturen var så som det brukar vara vilket innebar att det fanns filer och mappar som inte ens domänadmin skulle kunna komma åt.

Lösningen var så klart att köra robocopy med "/B" switchen för att köra som med backupbehörighet. ( läs mer här: http://ss64.com/nt/robocopy.html (sök efter "/B" och titta under tredje träffen) för att få redan på hur det funkar med lite länkar till mer info),

Kommandot som kördes:
robocopy [källmapp] [målmapp] /E /B /COPYALL /R:5 /W:1 /V /LOG:[mappnamn_datum].log /NP /TEE

(kort förklaring: kopiera allting, med undermappar, kör med backupbehörighet, kopiera alla behörighter och attribut för filer/mapper, försök 5 gånger om det misslyckas att kopiera en fil och vänta 1 sek mellan varje försök, se till att logga och skriv loggen till filen [mappnamn_datum].log, skriv inte ut hur många procent av varje fil som kopierats, skriv ut det på skärmen det som skrivs till loggen)


När kopieringen sedan kördes så kom felmeddelandet på ett gäng filer:
"ERROR 5 (0x00000005) Copying NTFS Security to Destination Directory [Namnet på mappen]"

"Access is denied"

Detta i sin tur berodde på att robocopy inte använder "backup intent"-flaggan utan försöker göra en vanlig kopiering.
Problemet beskrivs för Windows 7 och 2008 R2 här: http://support.microsoft.com/kb/979808

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...