Leta i den här bloggen

2011-02-18

klient virtualisering, inte bara VDI...

Det har varit en hel del snack om Citrix XenClient som är en hypervisor för att virtualisera klienterna ute hos våra användare. Det är ett helt nytt sätt att tänka kring hur man kan hantera användarnas operativsystem. Det går lite förenklat ut på att virtualisera Operativsystemet hos användaren och kunna köra flera olika Operativsystem samtidigt. Därefter kan vi låte användaren ha exempelvis en Windows 7 maskin lokalt på egna datorn där de får göra vad som helt (=lokal admin). Om de vill installera spel eller vad som helst så är det helt upp till användaren.
Vi kan sedan ha en eller fler "corporate machines" som ligger som egna virtuella maskiner bakom (exempelvis en Windows 7 och en Windows XP).  Dessa maskiner har användaren MYCKET begränsad tillgång till. I princip kan användaren inte göra någonting på dessa maskiner. Dessa tar vi dessutom kontinuerlig backup på så länge de har internetaccess och kan komma åt vår "syncronizer" som vi har på företaget. De applikationer som kräver WinXP så körs dessa som streamade applikationer på WinXP burken och sedan så används Citrix-teknologi och publicerar själva fönstret i användarens egna Windows 7 operativ.
Vi ahr då skyddat företagets applikationer och filer samtidigt som användaren är helt fri att göra vad som helst på sin dator.
Skulle användarens egna windows 7 maskin krascha så laddar vi på en ny maskin på några minuter. Det är ju ingen företaginformation som lagras där, "bara" användarens privata information och den är det upp till varje individ själv att habackupper på.

VMware har en liknande produkt VMwareView men man har en annan utgångspunkt där (lite förenklat: man utgår från att klienten skall köras i datorcentret och i undantagsfall kunna tas med för att var mobil).

Tanken med denna artikel var inte att göra en jämförelse mellan VMware View och XenClient utan att påvisa att det finns många sätt att distruiburera klienter. Att skapa en image i SCCM eller liknande och sedan skjuta ut den på alla datorer är ett sätt vi använt under många år, men nu finns det alternativa sätt att göra detta.

En intressant sak som kom för några dagar sedan är att VMware har annonserat att man kommer släppa en produkt där man kan virtualisera även mobiltelefoner. Tanken är att man kan ha en profil med privata applikationer och en profil med företagsapplikationer. Produkten är framtagen för Andriod. Här kan man läsa lite mer om denna produkt.

Kontenan av detta inlägg är att virtualisering är en sak som inte bara är till för våra servrar. Även klienter och nu till och med mobilerna tjänar på att använda detta. Tidigare har vi virtualiserat för att utnyttja hårdvaran bättre. Nya drivkrafter är att vi kan höja säkerheten och få en enklare hantering av IT-resurserna.

Läs mer:
XenClient RC- overview
VMware mobile virtualization (demo video)
The Official Guide to Citrix XenClient 1.0 Service Pack 1 Best Practices Released for Download

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...