Leta i den här bloggen

2012-02-13

Exchange Client Network bandwith calculator

En stor organisation med ett flertal kontor?
Funderar på, eller har redan gått över till Exchange 2010/Office 365?

Koll på bandbreddskraven för mailtrafiken?

Nu finns det äntligen ett verktyg för detta! Det är ett exceldokument där man kan fylla i exakt hur miljön ser ut och sedan får man svar på exakt vilka bandbreddskrav (från server till klient, från klient till server) och vilken maximalt rekommenderad Latency man behöver i nätet mm..Riktigt trevligt verktyg.
Själva verktyget och information om hur man använder det hittar man här: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2012/02/10/announcing-the-exchange-client-network-bandwidth-calculator-beta.aspx
(Obsercera att det är en BETA version fortfarande)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...