Leta i den här bloggen

2010-03-24

ScriptLogic gör att användare inte behöver vara lokal admin som default längre.

Äntligen!!

ScriptLogic har släppt ännu en fantastisk grej. "Priviledge Authority".

Den här gången är det ett helt gratis verktyg som är tänkt att ge användare precis de behörigheter som de behöver för att kunna göra sina arbetsuppgifter. Verktyget berstår av en server och en klient del och använder Microsoft Group Policys för att distribuera reglerna mellan server och klient.

Att det är regler är helt klart värt att ta upp extra. Det går nämligen att exportera regler och dela med sig på nätet. Med andra ord, om någon har gjort en regel för att tillåta en användare att uppdatera firefox fast användaren bara är lokal user så kan man sedan dela med sig av denna regel till andra... En sån däringa "community-grej". :)

Som server OS måste man ha:
- Windows Server 2003 SP1 eller högre
- Windows Server 2008
- Windows XP SP2 eller högre (jupp enligt ScriptLogic kan man ha en XP maskin som "server")
- Windows Vista (se kommentar om Win XP)
- Windows 7 (å igen, se kommentar om Win XP)
(krävs även ".NET framework 2.0" och "Micrsosoft Group Policy Management Console (GPMC) version 5.2" eller högre på den maskin som skall agera server)

Som klient OS är kravet:
- Windows XP SP2 eller högre
- Windows Vista
- Windows 7


Så här skriver ScriptLogic själva:
Today ScriptLogic released our second totally free solution...Privilege Authority. Privilege Authority lets administrators establish what aspects of Windows users can manage without making them local admins. By defining elevation rules within Privilege Authority, user privileges are automatically elevated for specific actions that currently require administrator access.


This solution will end the days of running to users' desktops to install the latest version of Adobe Reader or enable a Windows feature or an ActiveX control.


Privilege Authority is a user community-supported product. By participating in the community, you can post your custom rules, download rules posted by other users, get help, offer advice and more. As with any forum, it gets better the more you participate.


You can download Privilege Authority with absolutely no registration by clicking here. Make sure you check out the Privilege Authority community at http://www.privilegeauthority.com/. Did I mention it was all free?

I ZIP-filen man laddar ned finns det en riktigt bra manual som beskriver hur man installerar applikationen, hur man skjuter ut den med hjälp av GPOer till klienterna och hur man skapar nya regler i verktyget.

Vad man skall vara medveten om dock är att produkten inte har någon support förutom genom vad de kallar "community-support". Med andra ord, man får förlita sig på att någon vänlig själ på internet förbarmar sig och hjälper till om man kör fast...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...