Leta i den här bloggen

2010-03-27

Problem med Internet access genom proxy med IE 32bit på 64bit Windows.

Det blir allt vanligare att klientdatorerna ute på företagen kör 64bitars windows. Dessutom är det allt fler Terminal Server och/eller Citrix-servrar som kör 64bits Windows eftersom dessa OS hanterar mer minne än 4GB på ett så pass bra sätt.
Dock finns det en "feature" som dyker upp ibland. Om man har skjutit ut proxyinställningarna med GPO och applicerat dem "per dator" istället för "per användare" så skrivs inte inställningarna in på rätt stället i registret.

Det finns en KB-artikel hos Micrsoft som beskriver detta.

Kontentan av den KB-artikeln är att det är registernyckeln "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" som skall uppdateras.

Lösningen för detta är att:
  1. Skapa ett script som läser innehållet i
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  2. Skriv innehållet från steg 1 till registret på:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  3. kör skriptet
  4. Se till att alla användare (="Everyone") har "Set value" rättigheter på följade registernyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...