Leta i den här bloggen

2012-04-20

Migrera SYSVOL till DFS replikering

En helt lysande bra steg-för-steg instruktion för hur man gör:
Del 1: http://terrytlslau.tls1.cc/2011/04/migrating-sysvol-to-dfs-replication.html

Del 2: http://terrytlslau.tls1.cc/2011/04/migrating-sysvol-to-dfs-replication_09.html

(Tack till Anders S som tipsade om denna!!)

Så varför vill man göra detta? Tja, ett par exempel är:
  • Det finns en begränsning i FRS (det gamla sättet att synkronisera SYSVOL) där man inte kan ha mer än 1200 domänkontrollanter per domän. I och för sig är det inte så många som kommer upp i denna siffra, men den är kul att nämna. :)
  • DFS replikering är snabbare än FRS. Detta för att DFS-r skickar bara de ändra delarna av filerna. FRS måste skicka hela filerna. så om man har en fil på 5MB där man ändrat ett ord så kommer FRS att skicka hela filen, men DFS-replikeringen kommer bara skicka någon eller några KB.

Tips på bra artikel kring DFS-R:
 http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2007/10/05/top-10-common-causes-of-slow-replication-with-dfsr.aspx

Förklaring på vad DFS och DFS-R är för nått:
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc753479(v=ws.10).aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...