Leta i den här bloggen

2012-03-28

VMware 5.0 U1 - Automatisera krympning av tomutrymme i thinprovisioned diskar

Det blev lite svengelska där i rubriken (vilket i och för sig inte är speciellt unikt här.. :))
Men det hela handlar om att automatiskt kunna få sina tunt provisionerade diskar att krympa om de har möjlighet.

En stor fördel med att använda "tunna diskar" är ju att det inte tar upp mer utrymme på den gemensamma lagringen än vad filerna på disken totalt sett behöver. Med andra ord om jag har en virtuell maskin som tror att den har 1TB disk, men bara har 150GB filer, så skapar jag en tunn disk på 1TB och kopierar över mina filer så används bara 150GB utrymme. Sedan allt eftersom det blir fler filer så kommer VMDK-filen att bli allt större, tills dess att den är 1TB och då är disken full.

En sak som ofta händer på tunna diskar är att någon ser det (enligt den virtuella maskinen) lediga utrymmet och kopierar över en massa data som temporär lagring.
Sedan när datat inte behövs längre (kan i vissa fall vara minuter) så tas de bort, men den tunnt provisionerade VMDK-filek är då redan expanderad. Den kommer nu att ta upp så pass mycket utrymme som den gjorde när den var som störst.

För att krympa VMDK-filen igen så får man köra en storage vMotion till en annan disk och säga till disken att den skall vara thin provisioned där också. Då kommer den att krympas ned och tom utrymmet tas bort.
Nackdelen är att för att detta skall ske så måste VMware administratören veta om att det har hänt. Han eller hon måste ha fått reda på att VMDK-filen på en viss server har expanderats av temporär data och att det är OK att krympa ned disken igen.
Dessutom ger det en del last i lagringssystemet att göra en sådan flytt så man vill inte gärna göra sådana i "onödan".


Men nu finns det ett script som kan göra detta automatisk genom VAAI-anrop.
Fördelen med automatisering är att nu behöver inte VMware administratören få informationen.
Fördelen med att använda VAAI-anrop är att viss avlastning från VMware-systemet sker. Det kommer fortarande att ge en påverkan i lagringssystemet, men totalpåverkan bör inte bli lika stor.

Det finns en jättebra artikel som talar om detta här:
http://www.virtuallyghetto.com/2012/03/automating-dead-space-reclamation-in.html

(det skall dock betonas att VMware såklart inte ger support på scriptet, precis som det står i artikeln).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...