Leta i den här bloggen

2011-03-02

VDI Smackdown - Vad skall man använda och varför?

PQR har publicerat ett dokument på 41 sidor som försöker ge en oberoende översikt över VDI (eller "Server Hosted Destop Virtualization" som de beskriver det som).

I dokumentet skriver man bland annat:
The overall goal of this whitepaper is share information about:

- Application- and Desktop Delivery Solutions overview;
- Explain the different Desktop Virtualization concepts;
- Explain the pros and cons of Virtual Desktop Infrastructure;
- Describe the different Virtual Desktop Infrastructure (VDI) vendors and solutions;
- Compare the features of the various VDI solutions;
Tillverkare som man tittar på är i huvudsak Citrix, Microsoft, Quest och VMware. Men även Kaviza, Oracle och Verde.

Jag gillar sammanfattningen:
8. CONCLUSION
Which Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Solution is THE best?!; Without a better understanding of the requirements in general it‟s impossible to give an accurate and profound answer in THE question. In essence it depends on various areas as mentioned in paragraph 4.4 „VDI Strategy‟. It‟s important to have a Vision and Strategy around Application and Desktop Delivery. Designing, building, managing and maintaining the vDesktop infrastructure using the right Technologies, corresponding vendors and products is an important step. “This whitepaper is a useful resource in this journey!”


Keep in mind: “VDI fits for every customer but not for every desktop
Dokumentet koncentrerar sig på att jämföra olika funktioner, vad som finns nu och vad som kommer i framtida versioner. Det som saknas är kostnadsjämförelser. Samtidigt skulle nog dokumentet bli helt hopplöst stort om det även skulle täcka upp alla olika scenarier med kostnader på hårdvara, mjukvara, produktivitets vinster/förluster, administration, el, kyla, osv, osv...

Nåja dokumentet hittar man här:
http://www.virtuall.eu/download-document/vdi-smackdown

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...